Hanke
Kehittämishanke - 285584

Elonkierron Monimuotoisuuspolku, EloMoPo

Elonkierron Ystävät ry

- 30.10.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Elonkierron monimuotoisuuspolku (EloMoPo) on kehittämishanke, joka parantaa ja laajentaa Elonkierto-puiston tuottamia hyvinvointipalveluja Jokioisilla. Hanke lisää Jokiläänin houkuttavuutta matkailukohteena ja asuinpaikkana ja lisää talkootoiminnan kautta harrastusmahdollisuuksia puutarhanhoidon ja eläinten hyvinvoinnin parissa. Hanke tuottaa uusia näyttelykohteita ja opastuksia Elonkiertoon tuottamaan virkistystä ja henkistä hyvinvointia ja herättämään Elonkierron kävijät miettimään luonnon monimuotoisuuteen, pölyttäjiin ja ilmastotoimiin liittyviä arkipäivän ratkaisuja. Näyttelyt, opastukset ja uusi toiminta tähtäävät esimerkkien kautta lähiympäristömme tilan parantamiseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä eläinten ja ihmisten vuorovaikutuksen kehittämiseen ja sitä kautta sekä ihmisten että eläinten hyvinvoinnin parantamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

285584

Loppumispäivämäärä

30.10.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt