Hanke
Kehittämishanke - 181969

Elonvoimaattori – selvityshanke

Savonlinnan kylät ry

16.11.2021 - 28.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Lähes kaksi vuotta kestäneen pandemian jälkeen, rokotuskattavuuden lisäännyttyä ihmiset kaipaavat yhteisöllisyyttä. Yhdistystoiminta ja näinollen yhteiset kokoontumiset ja tapahtumat ovat olleet pannassa tai niitä on toteutettu etäyhteyksin. Elonvoimaattoorin tehtävänä on "herätellä" ja "sparrata" kylien yhteisöjä yhteisöllisiin toimintoihin, järjestämään tapahtumia omalle kylälleen ja edesauttaa kylien yhteisten tapahtumien toteuttamista koordinoimalla niitä. Elonvoimaattoori kannustaa ja innostaa kylien yhteisöjä sekä kylillä asuvia osallisuuteen mm. Savonlinnan kumppanuuspöytien kautta, jonka käytännön järjestelyjä hän hoitaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

181969

Aloituspäivämäärä

16.11.2021

Loppumispäivämäärä

28.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt