Hanke
Kehittämishanke - 13371

Energia Tehokkaasti Hämeessä

ProAgria Etelä-Suomi ry

01.01.2016 - 01.07.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Energia Tehokkaasti Hämeessä -hanke edistää energiatehokkuuden parantamista sekä uusiutuvaan energiaan siirtymistä Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseudulla. Hanke varmistaa, että kohderyhmillä: maaseudun yrityksillä ja yhteisöillä, on tarvittavat valmiudet päätöksenteon tueksi. Hankkeessa vertaillaan energiatehokkuuden, uusiutuvan energian sekä monipuolisen energiayrittäjyysliiketoiminnan vaihtoehtoja. Hanke on yhdistävä tekijä ja keskustelun mahdollistaja kohderyhmien välillä. Hankkeen palveluita markkinoidaan aktiivisesti kohderyhmille, joiden omat toiveet ja nykytilanne ovat lähtökohtana. Yhdessä yrityksen tai yhteisön kanssa arvioidaan, mitkä ovat seuraavat mahdolliset askeleet. Hanke valmistelee päätöksenteon tueksi materiaalia, markkinoi saatavilla olevia energiapalveluita, tukee rakennusten energiatehokkuuden parantamista sekä tarkastelee eri biomassojen hyödyntämisvaihtoehtoja ja soveltuvuutta yrityksiin. Hanke toimii tilanteen mukaan puolueettomana innostajana, hillitsijänä, raporttien tulkitsijana tai vertaistukena. Hankkeen toimenpiteinä ovat mm. energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian neuvontayhteydenotot ja -käynnit, kustannustarkastelut, paikkatietotarkastelut sekä opintomatkat. Hankkeen tuloksena kohderyhmien käytössä on niiden omista lähtökohdista toteutetut tarkastelut energiatehokkuuden tai uusiutuvan energian seuraavista askelista. Tarkastelut on tehty kokonaisuus huomioiden, jolloin energiatehokkuuden edistämistä ei tehdä jonkin toisen osa-alueen kustannuksella, kuten ihmisten terveys tai rakennusten ilmanvaihto. Energiayrittäjyydestä kiinnostuneiden käytössä on tiedot eri biomassojen hyötykäytöstä ja kannattavuudesta. Hankkeen hakija ja päätoteuttaja ProAgria Etelä-Suomi ry Hankkeen tuensiirtokumppanit Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut, eteläinen palvelualue Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hankkeen toimialue Hämeen ELY-keskuksen alue Hankeaika 1.1.2016 - 30.4.2018 Rahoitus Hämeen ELY-keskus 80 %, yksityinen rahoitus 20 %

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13371

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

01.07.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt