Hanke
Kehittämishanke - 15612

Energiatieto – Kuudestaan

Thermopolis Oy

14.08.2016 - 27.02.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Pohjanmaan alueella ei ole asukkaille kohdennettua hanketta tai palvelua, joka tarjoaisi puolueetonta tietoa asumiseen, rakentamiseen ja remontointiin sekä liikkumiseen liittyviin energiavalintoihin. Energiatieto - Kuudestaan -hankkeen tavoitteena on tarjota apua arkipäivän energia- ja ympäristövalintoihin. Hankkeen tavoitteena on myös aktivoida maaseudun asukkaita parantamaan energiatehokkuuttaan ja kiinnittämään huomiota ympäristöystävällisiin valintoihin. Hankkeella lisätään tietoutta energia-, ympäristö- ja resurssitehokkuuden parantamiseen, uusiutuvan energian käyttöönottoon ja kestävän kehityksen huomioimiseen. Hankkeen asiantuntijat välittävät puolueetonta tietoa ja vastaavat asukkaiden energia- ja ympäristöaiheisiin kysymyksiin. Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maaseudun asukkaat ja kyläyhteisöt. Hanke pyrkii tavoittamaan alueen kaikkiin ikäryhmiin kuuluvat asukkaat ja vastaamaan kysyntään energia- ja ympäristöaiheista. Tietoa välitetään esimerkiksi kyläilloissa, yhdistysten tapahtumissa ja "tonttipäivillä" sekä tutustumismatkoilla. Hanke järjestää Kuudestaan alueella myös erilaisia teemapäiviä ja kilpailuja. Hanke välittää tietoa monenlaisin viestintäkeinoin, mm. sosiaalisen median ja YouTube -videoiden avulla. Hanke toimii yhteistyössä mm. Leader -ryhmän Kylille -hankkeen, alueen kaikkien halukkaiden kyläyhdistysten, kuntien lupaviranomaisten, kirjastojen, Marttojen ja muiden yhdistysten sekä muiden kehittämishankkeiden kanssa. Hanke tekee yhteistyötä muiden Etelä-Pohjanmaan Leader-alueiden Energiatieto -hankkeiden kanssa erityisesti viestinnän osalta. Hanke parantaa alueen asukkaiden ja kyläyhteisöjen mahdollisuuksia viisaiden energia- ja ympäristöratkaisujen tekemiseen käytännön tiedon avulla. Paikallisesti toimivat yritykset hyötyvät välillisesti asukkaiden valveutuneisuuden kasvusta ja lisääntyneestä kysynnästä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15612

Aloituspäivämäärä

14.08.2016

Loppumispäivämäärä

27.02.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt