Hanke
Kehittämishanke - 157446

Enontekiön reittien kokonaiskehittämissuunnitelma 2022-2028

ENONTEKIÖN KUNTA

28.02.2021 - 04.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Enontekiön kuntaa määrittävät laajat maa-alueet sekä monipuolinen, puhdas ja rauhallinen luonto, johon kunnan tärkein elinkeino, matkailu, nojaa. Reittien aktiivinen kehittäminen on avainasemassa matkailusektorin kehittämisessä. Reiteillä ovat tärkeitä myös asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kunnan strategiaan on kirjoitettu, että sen tärkein tavoite on hyvinvoiva kuntalainen. Reittien kehittäminen on tärkeää luonnonvarojen käytön sekä matkailun kestävyyden kehittämisen vuoksi. Hyvin suunnitellut, tarpeeseen vastaavat reitit ohjaavat kulkua merkityille reiteille, jolloin paine muilta osin maaston kulumiseen vähenee. Hankkeessa kartoitetaan Enontekiön alueella olevien reitit ja ulkoliikuntapaikat sekä niiden rakenteiden ylläpidon toimintatapojen nykytila. Osallistamalla kartoitetaan kehittämistarpeet huomioiden olemassa olevat reitit ja uudet reittitarpeet. Näistä kootaan strateginen reittien ja ulkoliikuntapaikkojen kokonaiskehittämissuunnitelma, jota kunta lähtee toteuttamaan seuraavan seitsemän vuoden aikana yhdessä sidosryhmien kanssa. Kehittämissuunnitelma tukee kunnan tavoitteita matkailun, elinvoiman sekä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen toteuttaminen tuo myös ryhdikkyyttä ja johdonmukaisuutta reittien ylläpitoon ja rakentamiseen. Lisäksi kokonaissuunnittelu tukee yhteistyön, toimintatapojen ja vastuiden tarkastamista ja päivittämistä eri reiteistä vastaavien toimijoiden kesken. Hankkeessa tehtävät toimenpiteet ovat: - Kartoitetaan reittien ja liikuntapaikkojen nykytila - Kartoitetaan olevien ja uusien reittien kehitystarpeita sidosryhmien kanssa yhteistyössä kaksivaiheisesti - Kartoitetaan matkailijoiden reittitarpeita sähköisellä kyselyllä - Valitaan kehitettävät reitit eri kylissä seuraavan seitsemän vuoden kehittämissuunnitelmaan - Tunnistetaan olevien ja uusien reittien vastuutoimijat -> Voidaan kehittää hankkeen jälkeen toiminnallista yhteistyötä - Laaditaan Enontekiölle eri kylät kattava reittien kehittämissuunnitelma vuosille

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

157446

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

04.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt