Hanke
Investointihanke - 282923

Erähovin laavu

Etelä-Juvan Erämiehet r.y.

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Juvan Erämiehet ry rakentaa laavun, joka on koko kylän ja kausiasukkaiden käytössä. Laavu rakennetaan Erähovin, eli metsästysmajan (ent. Teivaan koulu) läheisyyteen, entisen urheilukentän reunaan. Alueella pidetään paljon erilaisia tapahtumia, mm. koirakokeita, metsästyskauden yhteisiä tapaamisia ja muita kylän tapahtumia. Laavua on mahdollista käyttää myös Luonterin ympäripyöräilyn levähdyspaikkana. Täten tulipaikka palvelee monenlaisia käyttäjiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282923

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt