Hanke
Valmisteluraha - 270209

Eräjärven Kylätuvan valmisteluhanke

Eräjärven kehittämisyhdistys ry

- 23.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Eräjärven Kylätuvan valmisteluhankkeessa selvitetään, miten uudenlainen usean toimijan yhteinen sosiaali- ja terveyspalveluja tarjoava sekä sosiaalista osallisuutta lisäävä toiminta voidaan käynnistää. Toteuttaja on Eräjärven Kehittämisyhdistys ry. Hankkeessa selvitetään toiminnan yhteistyökumppanit (kaupunki, Pirha sekä terveyspalvelujen että sosiaalipalvelujen osalta, Oriveden palvelutalosäätiö, Oriveden seurakunta, paikalliset järjestöt). Kylätuvalle haetaan fyysinen paikka (esimerkiksi seurakuntakoti, vanhustentalojen tilat, Erälinna). Selvitystyö ulotetaan myös muihin Oriveden kyliin sekä Kuhmalahdelle tarkoituksella kysyä niiden toimijoilta halukkuutta tulla mukaan itse kylätupatoimintaan.. Hankkeessa selvitetään toiminta-alueen ikäihmisten, työttömien ja syrjäytymisvaarassa olevien määrä. Samalla tehdään kartoitus kylätuvassa tarpeellisista toimintamuodoista ja -sisällöistä. Oheisen hankeaihion mukaisesti valmistelussa kirjataan tulevan hankkeen yhteys maaseudun kehittämisohjelmiin, tarkennetaan hankkeen aikataulu, esitetään hankkeen määrälliset ja laadulliset tavoitteet sekä yhteistyökumppanit ja kustannukset. Samalla selvitetään myös verkkomuotoisen yhteistoiminnan mahdollisuudet ja toimintatavat. Valmisteluhankkeen tavoitteena on tehdä kylätupatoiminnan hankesuunnitelma ja rahoitushakemus. Valmistelun hyödynsaajina ovat itse kylätupatoiminnan käynnistäjät ja heidän kauttaan koko toiminta-alueen väestö. Hanke toteutetaan heti tukipäätöksen jälkeen neljän kuukauden aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270209

Loppumispäivämäärä

23.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Älykkäät kylät yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Älykäs kylä -valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt