Hanke
Kehittämishanke - 261258

Erämatkailusta elinvoimaa Kuusiokuntiin

Soinin kunta

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Soinissa ja lähialueella on viimeisen vuoden aikana tehty merkittävää työtä metsästys- ja luontomatkailun kehittämisen saralla. Alueella on koottu uusi erämatkailun yhteistyöverkosto, tiivistetty yhteistyötä, tuotteistettu luonto- ja metsästysmatkailutuotteita ja luotu oma uusi tuotekokonaisuus nimeltään Erämaanlumo. Kuusiokuntien alueella nähdään vahvaa potentiaalia luontomatkailun ja metsästysmatkailun osalta yhteistyön tiivistämiseen ja laajentamiseen entisestään, kumppaniverkoston kasvattamiseen, luonto- ja metsästysmatkailutuotteiden jatkokehittämiseen sekä alueen tunnettuuden edistämiseen matkailukohteena. Työ on saatu hyvin alkuun ja on ilmennyt selkeä tarve luontomatkailun jatkokehittämiselle. Soinin vesien virkistyskäytön kehittämishankkeen edetessä on noussut myös selkeä tarve kalastusmatkailun kehittämiselle alkaen kalastusmahdollisuuksien paremmasta kartoittamisesta ja kalastuslupamyynnin selkeämmästä tiedottamisesta. Yhteistyöverkoston laajentuminen Ähtäriin, Alavudelle ja Kuortaneelle tuo laajemman palveluverkoston asiakkaiden ulottuville ja monipuolistaa kokonaisuutta. Esimerkiksi Ähtärinjärven hyödyntäminen kalastus- ja matkailukohteena on tavoitteena niin Ähtärin kuin Soininkin suunnasta. Alueella on erityislaatuisia mahdollisuuksia tulla tunnetuksi nimenomaan luonto- ja metsästysmatkailukohteena monimuotoisen luonnon ja metsästysmaastojen, aktiivisen yhdistystoiminnan sekä pitkän metsästysperinteen ansiosta. Alueella nähdään tarvetta myös nuorille suunnatulle erätoiminnalle. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kuusiokuntien alueen tunnettuutta erämatkailukohteena. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena toimintaan sitoutetaan lisää toimijoita Kuusiokuntien toimialueelta. Yhteistyöverkosto tuotteistaa uusia kalastus- ja erämatkailutuotteita. Erämatkailun kehittämisen kautta on mahdollista kehittää uutta monipuolista yhteistyötä yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kesken ja siten vahvistaa alueen elinvoimaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261258

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt