Hanke
Kehittämishanke - 264516

Erikoiskasveilla Eurooppaan

Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä

- 27.02.2027

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen vaikuttavat voimakkaasti maataloustuottajien työhön ja maatalouden tukia ohjaavaan poliittiseen päätöksentekoon. Kuluttajien kulutustottumukset siirtyvät yhä enemmän ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin. Erikoiskasvien kuten juuresten, rohdoskasvien ja yrttien viljelyllä voi monipuolistaa viljeltävien kasvien valikoimaa, maaseudun monimuotoisuutta sekä parantaa kannattavuutta. Maatilojen kannattavuus on laskenut viime vuosina. Hankkeen toteutusaika on kolme vuotta (1.3.2024-28.2.2027). Sen avulla kehitetään erikoiskasvien viljelyyn liittyvää osaamista, koneketjuja, luomutuotantoa ja kansainvälistä yhteistyötä. Luonnon monimuotoisuushaasteeseen vastaaminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen ovat hankkeessa keskeisiä tavoitteita. Hankkeen toteuttajina ovat Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kehittämiskeskus ja Maaseudun Sivistysliitto, joista seutukunta päätoteuttajana. Hankkeessa järjestetään koulutus- ja workshop-tapahtumia, opintomatkoja sekä verkko-opintomateriaalin tuottamista. Toimenpiteillä tuetaan viljelijöiden osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, vertaisoppimista, verkostoitumista sekä kokemusten jakamista sosiaaliseen kestävyyteen liittyvissä jaksamisen ja taloudellisen resilienssin teemoissa. Kohdealueeseen kuuluvat Haapaveden-Siikalatvan ja Raahen seutukunnan kunnat sekä Tyrnävä. Kohderyhmää ovat ensisijaisesti maanviljelijät, jotka ovat kiinnostuneita erikoiskasvien viljelystä, haluavat monipuolistaa tilallaan viljelykasvien valikoimaa ja kehittää osaamistaan yhdessä muiden viljelijöiden kanssa. Alueen maatilat ovat pääsääntöisesti nautatiloja (lypsy- ja emolehmät), joiden tilakoot ovat kasvaneet vähitellen johtuen mm. maatilojen rakennemuutoksesta sekä maataloustukipolitiikasta. Hankkeen kautta myös pienemmät tilat voivat löytää uusia vaihtoehtoja tilan elinvoimaisuuden ylläpitämiseen. Suuremmat taas tilat voivat monipuolistaa tuotantoaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

264516

Loppumispäivämäärä

27.02.2027

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt