Hanke
Kehittämishanke - 14587

Esiselvitys kannonnoston kehittämismahdollisuuksista

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

27.09.2015 - 02.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke on esiselvitys, jossa määritellään uudenlainen menetelmä kantojen korjuuseen energiakäyttöön. Menetelmä tehostaa korjuuta ja kuljetusta sekä parantaa kantomurskeen laatua polttoaineena. Työssä kartoitetaan kantojen korjuun ongelmakohtia kirjallisuuslähteiden ja alan toimijoiden haastatteluiden avulla. Uusia ratkaisuja muodostetaan asiantuntijoiden yhteistyönä. Ne kuvataan ja niiden hyödyllisyys ja toteuttamismahdollisuudet arvioidaan sekä tuotetaan ehdotukset uuden menetelmän kaupallistamishankkeeksi. Hankkeessa myös kartoitetaan potentiaalisia kumppaneita kaupallistamiseen. Hankkeen tuloksia hyödynnetään kaupallistamisprojektin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14587

Aloituspäivämäärä

27.09.2015

Loppumispäivämäärä

02.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt