Hanke
Kehittämishanke - 25329

Esteetön elinkaarikylä

MANNA ry

01.05.2016 - 28.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on käynnistää vanhan Uudenkylän kehittäminen elinkaarikyläteeman pohjalta. Alueen kehittämiseksi alueesta laaditaan konseptisuunnitelma yhteistyössä alueen asukkaiden, yrittäjien, kansalaisjärjestöjen, valikoitujen asiantuntijoiden ja Lahden kaupungin edustajien kanssa. Alueen suunnittelun lähtökohdaksi otetaan elinkaariajattelu, esteettömyys, luonnonmukaisuus ja yhteisöllisyys. Alueen kehittämissuunnitelmassa tullaan ottamaan huomioon alueella toteutetut kehittämistoimenpiteet, joista voidaan mainita mm. Sammalsillan luontokohteen kunnostushankkeet. Osana suunnitteluprosessia kartoitetaan myös mahdolliset yhteistyökumppanit, jotka ovat valmiita toteuttamaan alueen konseptisuunnitelmaa sekä kehittämään alueen palvelurakennetta. Hankkeen aikana syntyvää konseptisuunnitelman on tarkoitus toimia myös alueella tehtävän maankäytön jatkosuunnittelun ja kaavoituksen pohjana sekä alueen muussa kehittämistoiminnassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

25329

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

28.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt