Hanke
Investointihanke - 262520

Esteetön investointi tapahtumatarvikkeet

Iin kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Esteetön investointi tapahtumatarvikkeet Hankeaika: 1.1.2024-31.12.2024 Hankitaan Iin kuntaan uusi siirrettävää ympäristöystävällinen inva wc-vaunu, joka palvelee Iin kunnan yhdistyksiä ja tapahtumakävijöitä. Inva-wc vaunu on huomattavasti hygienisempi, kuin vastaavat siirrettävät baja-majatyyppiset ratkaisut – vaunu mahdollistaa myös perheille kunnollisen vaipanvaihto-pisteen. On tunnistettu selkeä tarve induktiosilmukan käyttöön tapahtumissa sekä äänentoistossa, että palvelupisteillä. Kuurovamman omaavat henkilöt pitävät itseään ensisijaisesti kieli- ja kulttuurivähemmistönä eivätkä vammaisina. Näin ollen hanke edistää kieli- ja kulttuurivähemmistön saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Tapahtuma-alueiden aitaamisella muusta asutus- ja tiealueesta lisää tapahtumakävijöiden turvallisuutta ja on edellytys tapahtuman järjestämiseksi. Tapahtumien aitauskustannukset ovat vuokraten verrattain kalliita, joten tällä aitainvestoinnilla saavutetaan Iin kunnan alueen yhdistyksille mahdollisuus lainata tapahtuma-aidat oman kunnan alueelta – tämä lisää yhdistysten välistä tasa-arvoa ja mahdollistaa tapahtumien turvallisuutta. Ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomiointi ja kestävän kehityksen edistäminen: Hanke edistää kestävää kehitystä ja resurssiviisautta, koska hankkeen tapahtumatarvikkeita käytetään Iin kunnan alueella iiläisten yhdistysten toimesta vuosia. Toiminnan jatkaminen ja tuen kohteen ylläpitosuunnitelma: Hankkeen jälkeen iiläiset yhdistykset voivat lainata sopimuksella veloituksetta induktiosilmukkalaitteistoa, aitoja ja siirrettävää ympäristöystävällistä inva-wc vaunua tapahtumakäyttöön ja tämä lisää merkittävästi kaikkien Iin kunnan alueella järjestettävien tapahtumien esteettömyyttä ja saavutettavuutta, yhdenvertaisuutta ja turvallisuutta. Iin kunnan alueelle on rekisteröity n. 100 aktiivisesti toimivaa yhdistystä. Hakijan kumppanit hankkeessa: Iin kunnan alueelle on rekisteröity n. 100 aktiivisesti toimivaa yhdistystä. Hankkeen kustannusarvio: 23.620 €

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

262520

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt