Hanke
Kehittämishanke - 260918

Esteetön Nättepop -kehittämishanke

Iin kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Esteetön Nättepop -kehittämishankkeen tavoitteena on tehdä toimintamalli Saavutettavan, esteettömän, yhdenvertaisen ja turvallisen tilan tapahtuman järjestämiseksi n. 10.000 asukkaan kuntaan. Saavutettava ja esteetön tapahtuma mallinnetaan Nättepop Piknik tapahtumassa kesäkuussa 2024. Tapahtuman suunnittelu, markkinointi, viestintä ja opasteet suunnitellaan tukemaan esteettömyyttä. Yhteistyökumppanit perehdytetään opastukseen ja avustamiseen sekä tätä tukemaan laaditaan tukikuvaukset. Turvallisen tilan tapahtumaperiaate mallinnetaan ja häirinnän ja epäasiallinen käytös ehkäistään ja siihen puututaan välittömästi – tapahtuma ei hyväksy rasismia. Esteetön Nättepop on kaikkien festivaali, joka huomioi lapset, nuoret, työikäiset, ikäihmiset sekä erityisryhmät. Ii täyttää vuonna 2024 650-vuotta ja Esteetön Nättepop kokoaa kuntalaiset ja vapaa-ajanasukkaat sekä vierailijat yhteen Nätteporin rantaan, joka on Iin 650 vuotisen historian aikana ollut ihmisten kokoontumispaikka – tällä musiikin kansanjuhlalla halutaan kertoa, että kaikki ovat tasavertaisia ja jokaisella on yhdenvertainen oikeus olla mukana. Hanke edistää saavutettavuutta, esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta - vähentää yksinäisyyttä ja lisää sosioekonomisesti heikossa asemassa olevien henkilöiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä mahdollistaa turvallisen tilan tapahtumassa. Hanke liittyy Iin kuntastrategiaan, jonka yhtenä toimenpiteenä on henkinen hyvinvointi ja systeeminen muutos. Hankkeen aikana syntyy toimintamalli saavutettavan (esteettömän) tapahtuman järjestämisestä. Käytettävissä hankkeen jälkeen kaikille toimijoille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

260918

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupunkien läheinen maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt