Hanke
Kehittämishanke - 205475

Esteetön Sahanranta -selvitys

Vaalan kunta

29.06.2022 - 17.02.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Vaalan kunta teettää ostopalveluna selvityksen vaihtoehdoista, joilla Sahanrannan uimaranta-alueen esteettömyyttä voidaan parantaa. Esteettömyyden tarkastelussa huomioidaan liikuntarajoitteiden lisäksi myös muut toimimisrajoitteet mm. näkö- ja kuulovammat. Tuloksena syntyy raportti, jonka pohjalta voidaan käynnistää varsinainen rakennussuunnittelu. Selvityksen tuloksista järjestetään alueen käyttäjille keskustelu- ja esittelytilaisuus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

205475

Aloituspäivämäärä

29.06.2022

Loppumispäivämäärä

17.02.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt