Hanke
Investointihanke - 261831

Esteetön sisä-WC ja jätevesijärjestelmä

Valkeamäen Metsästäjät ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa rakennetaan esteetön sisä-WC suihkutiloineen ja jätevesijärjestelmineen metsästysmajaan (entinen kyläkoulu). Lisäksi parannetaan kiinteistön esteettömyyttä leventämällä oviaukkoja. Paloturavllisuutta parannetaan asentamalla ajanmukaiset palohälyttimet sekä poistumistie opasteet. Tavoite on edistää ihmisten yhdenvertaisuutta: kaikkien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua seuran ja kyläläisten yhteisiin tapahtumiin. Erityisen tärkeää esteettömyys on henkilöille, joilla on väliaikaisesti tai pysyvästi liikkumis- tai toimimisesteitä, kuten iäkkäille henkilöille. Tarkoitus on monipuolistaa ja lisätä tilojen käyttöä sekä turvallisuutta. Hankkeen toteuttaa Valkeamäen Metsästäjät ry yhteistyössä Valkeamäen kylätoimikunnan kanssa vuoden 2024 aikana.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261831

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt