Hanke
Investointihanke - 282403

Esteetön Syvälampi

Kaustisen kalastuskunta

- 29.11.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Esteetön Syvälampi on Kaustisen kalastuskunnan toteuttama yleishyödyllinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä Syvälammen virkistyskalastuspaikasta esteetön koko kansan olohuone. Hankkeessa Syvälammen rantaan rakennetaan kokonaisuus, johon kuuluu pitkä kalastuslaituri sekä laiturin ja pysäköntialueen välittömään läheisyyteen grillikota sekä invakäymälä. Kaikki rakenteet ovat esteettömiä, palvellen pyörätuolilla liikkuvien lisäksi myös kaikkia muita lammen kävijöitä, niin kalastajia kuin muita luonnossa liikkujia vapaasti ympäri vuoden. Hankkeen suunnittelussa on hyödynnetty alusta lähtien kokemusasiantuntemusta. Suunnittelun lähtäkohtana on toimivuus ja helppokäyttöisyys.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

282403

Loppumispäivämäärä

29.11.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen ensimmäinen osio laituri saatiin kesäkuun aikana valmiiksi ja laiturin edusta tasattiin oikeaan korkoon muita rakennelmia odottamaan.

Heinäkuun loppupuolella jatketaan harrasteita grillikodan ja invahuussin rakennustöillä.

 

 

 

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä