Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 95994

Etelä-Karjalan kehittyvät virkistysalueet

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö sr

31.03.2019 - 23.03.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tällä yleishyödyllisellä investointihankkeella kehitetään olemassa olevia virkistysalueita ja matkailukohteita rakentamalla uusia palvelurakenteita ja laatimalla suunnitelmia kehittämistarpeiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on ylläpitää alueen asukkaiden hyvinvointia ylläpitämällä virkistysalueilla laadukkaita palveluja sekä lisäämään maakunnan vetovoimaa luontomatkailualueena kiinnostavilla matkailupalveluilla. Virkistyskohteiden rakenteissa huomioidaan kestävyys ja turvallisuus. Alueiden kehittämisellä ohjataan virkistyskäyttöpaine laadukkaille ja huolletuille alueille. Suurin rakennuskohde on Sarviniemen virkistysalueen katokset, joiden arkkitehtisuunnittelu toteutettu aiemmassa hankkeessa Aalto-yliopiston yhteistyönä. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön maakunnallisen tehtävän mukaisesti hankkeeseen on liitetty pienempiä kuntien esittämiä investointikohteita eri kunnista. Hankkeen toteuttamisaika on 1.4.2019-31.12.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

95994

Aloituspäivämäärä

31.03.2019

Loppumispäivämäärä

23.03.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt