Hanke
Kehittämishanke - 58290

Etelä-Savon Maaseutu ICT2

Etelä-Savon Koulutus Oy

31.12.2017 - 18.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Savon Maaseutu ICT2 -tiedonvälityshankkeen aikana tehdään työtä maaseudun tietoyhteiskunnan kehittämiseksi. Hankeen toteuttavat yhdessä Etelä-Savon ammatti-opisto Esedu ja ProAgria Etelä-Savo. Hankkeelle haetaan sellaisia kumppaneita, joiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä tiedonvälitys asiakaskenttään on mahdollisimman nopeaa ja suoraviivaista. Hankkeen tavoitteena on parantaa maaseutuyrittämiseen ja sen uudistamiseen liittyvää ammattitaitoa ja osaamista. Hankkeilla lisätään myös alueen yrittäjien ja toimijoiden tietämystä ja valmiutta yhteistyöhön ja uusiin kehittämistoimenpiteisiin. Maatilayrittäjien, metsänomistajien, elintarvikealalla toimivien henkilöiden ja maaseudun pk-yritysten pitäisi hankkimansa osaamisen ja tiedon ansiosta pystyä parantamaan erityisesti kilpailukykyään ja resurssitehokkuuttaan sekä edistämään samalla maaseudun elinkeinoelämän kestävyyttä. Erityisinä tavoitteina ovat o maaseutualueiden tieto- ja viestintäteknologian saavutettavuuden, käytön ja laadun parantaminen, tietotekniikan hyödyntäminen palveluissa ja arjen käytännöissä o maaseudulla toimivien yritysten liiketoiminnan kasvun tukeminen uuden teknologian osaamista ja tunnettuutta lisäämällä o ns. uuden tiedon välittäminen toimiville yrityksille o olemassa olevan tiedon hyödyntäminen yritystoiminnassa, ns. tiedolla johtaminen o verkosto- ja jakamistalouden edistäminen maaseutualueilla o laajakaistayhteydet, niiden käyttö ja hyödyntäminen Hankeen toteutustavat: o yhteistyö tuotantosuuntaisten hankkeiden kanssa, Esedun osaaminen ICT-asioissa, liiketaloudessa, sähköisessä markkinoinnissa, hyvinvointiteknologiassa, turvallisuusasioissa täydentää tuotantosuuntaisten hankkeiden työtä o tilaaja-tuottajamallilla toimiminen, eli tarjotaan pop-up tyyppisiä tilaisuuksia verkostoissa (järjestöt, kunnat yms.) o teema- ja asiantuntijapäivät kysynnän mukaan (tukihaut, ympäristöasiat yms.) Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke järjestää maakunnallisia ja paikallisia tiedotustilaisuuksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

58290

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

18.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt