Hanke
Kehittämishanke - 29

EU-tukitiedotus Pohjois-Karjalassa 2015

ProAgria Pohjois-Karjala ry

02.03.2015 - 22.05.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on välittää maatalousyrittäjille ja maaseudulla toimiville tahoille uusin tieto maaseutuohjelmasta ja sen muutoksista ja tätä kautta parantaa kohderyhmän tietoutta tukijärjestelmistä ja niiden vaikutuksista tuotantotoimintaan niin, että tilakokonaisuuden tuotannon suunnittelu, seuranta ja toteutus tehostuvat ja kokonaishallinta muutosvaiheessa paranee. Hankkeessa järjestään 16 kappaletta erilaisia EU-tukijärjestelmiin liittyvää tiedotustilaisuutta. Tilaisuuksien aiheista julkaistaan jaettavaa materiaalia. Lisäksi julkaistaan Tukikalenteri yhdessä Pohjois-Savon ja mahdollisesti Etelä-Savon kanssa. Kalenteri jaetaan kaikille tukea hakeville tiloille sekä sidosryhmille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29

Aloituspäivämäärä

02.03.2015

Loppumispäivämäärä

22.05.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt