Hanke
Kehittämishanke - 12571

Euroja ja elämyksiä

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 09.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on maaseutumatkailuyritysten liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen ja myynnin kasvu tavoitteellisten yhteismarkkinointitoimenpiteiden, myynnin kehittämisen sekä verkostoitumisen myötä tulevien kustannussäästöjen avulla. Epävarma taloustilanne, koventunut kilpailu ja matkailijoiden muuttuvat tarpeet vaativat etsimään keinoja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiselle ja liiketoiminnan kehittämiselle. Verkoston luominen ja keskinäisen yhteistyön tiivistäminen avaa yrityksille mahdollisuuksia tulokselliselle ja pitkäjänteiselle liiketoiminnan kehittämistyölle. Näin ollen hankkeen toiminta keskittyy yhteismarkkinointiin, myyntiin ja verkostomaisen toiminnan kehittämiseen. Kustannussäästöjä mukana olevat yritykset saavuttavat ensisijaisesti yhteismarkkinoinnilla, jolla pyritään saavuttamaan laajempaa näkyvyyttä ja mahdollistetaan asiakasvirtojen kasvu. Yhteiset markkinointitoimenpiteet kohdennetaan määritellyille kotimaisille ja Keski-Euroopan markkinoille ja asiakasryhmille. Tarkemmat markkinointitoimenpiteet - viestin, kanavat ja kohderyhmät - yritykset määrittelevät yhdessä. Yhteismarkkinoinnissa markkinoidaan yritysten jo olemassa olevia tuotteita ja palveluita. Tuotteita kuitenkin tarkastellaan määriteltyjen kohderyhmien vaatimusten mukaisesti ennen kansainvälisiä markkinointitoimenpiteitä. Esille nostetaan ensisijaisesti yritysten saunapalvelut ja - tuotteet, kuitenkaan muuta tarjontaa unohtamatta. Euroja ja Elämyksiä yritysryhmähanketta toteutetaan ajalla 1.1.2016 - 30.6.2018. Hankkeen kustannussuunnitelma on 80 000 € ja tukitaso 75 %. Yritykset sitoutuvat verkoston toimintaan ja yhteismarkkinointiin omarahoitusosuudella 2000 Eur / yritys.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

12571

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

09.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt