Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 219192

Exosceletonin hankinta

Malén Kari

15.11.2022 - 20.02.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kalastaja hankkii exosceleton-tukijärjestelmän helpottamaan veneessä tapahtuvaa kalastusvälineiden käsittelyä. Samaa laitetta on testattu Työtehoseuran hankkeessa, ja siitä on hyvät käytännön kokemukset. Tukiranka estää lihaksiston ja selkärangan vääriä asentoja ja tuottaa myös aktiivisesti voimaa raskaisiin nostoihin. Hankinnan tavoite on vähentää yksinyrittäjän sairaspäiviä ja mahdollistaa yritystoiminnan jatkuminen pidempään. Hanke parantaa yritystoiminnan kannattavuutta, edistää pienimuotoista rannikkokalastusta, edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa ja parantaa kalastajan terveyttä tai turvallisuutta. Kalastaja toimii myös Työtehoseuran testaajana rannikkokalastuksen kehittämishankkeessa. Liiville ei ole löydetty kilpailevia vaihtoehtoja, ja sillä on vain yksi maahantuoja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

219192

Aloituspäivämäärä

15.11.2022

Loppumispäivämäärä

20.02.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt