Hanke
Kehittämishanke - 276900

FarmiTuuli

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.07.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Tuulivoima on noussut Suomessa merkittäväksi energiantuotantomuodoksi. Tuotanto keskittyy kuitenkin nykytilanteessa isoihin voimaloihin ja puistoihin. Siten markkinoilla ei ole tarjolla maatiloille ja pk-yrityksille soveltuvia keskisuuria tuulivoimaloita, eikä niiden huoltopalveluita, vaikka esimerkiksi maatilojen yhteydessä tapahtuman tuulituotannon lisääminen edistää ruokaketjun huoltovarmuutta ja kilpailukykyä. Näiden esteiden purkaminen loisi edellytyksiä hajautetun, uusiutuvan energian tuotannon laajentamiseen koko maassa. Hankkeen tavoitteena on koota keskisuuren kokoluokan tuulivoimantuotannosta kiinnostuneiden yritysten joukko Etelä-Pohjanmaalla. Tämä joukko verkostoidaan keskenään tuulivoimavalmistajien sekä tuulivoiman huoltopalveluita tarjoavien yritysten kanssa. Näin pyritään aktivoimaan yksittäisten yritysten investointeja tuulivoimantuotantoon. Lisäksi hankkeessa välitetään tietoa kuntien lupakäytänteistä ja -vaatimuksista keskikokoisten tuulivoimaloiden rakentamisprosesseissa. Hankkeen toteuttajat ovat Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Itikka osuuskunta. Hankeaika on 1.5.2024-31.7.2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

276900

Loppumispäivämäärä

30.07.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Ilmastoyhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt