Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 30553

Ferrisulfaattiannostelijan hankinta

Siuntionjoen latvajärvien suojeluyhdistys ry

03.04.2016 - 25.04.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Asennetaan ferrisulfaattiannostelija Hurrinsuolta tulevaan ojaan estämään ravinteiden ja humuksen kulkeutuminen Enäjärveen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

30553

Aloituspäivämäärä

03.04.2016

Loppumispäivämäärä

25.04.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt