Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 42086

Fibernätverk i Långstrand

Andelslaget Optowest

01.03.2017 - 30.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Andelslaget Optowest har sedan hösten 2013 tillhandahållit avancerad datakommunikation genom fiberförbindelser i Tenala och Bromarv i Raseborgs kommun. Stora områden på landsbygden i Tenala och Bromarv är trots det befintliga fibernätet ännu i behov av snabba fiberförbindelser. Under perioden 1.3.2013 - 28.2.2015 genomfördes ett utvecklingsprojekt för planering och marknadsföring på dessa områden. Resultatet från utvecklingsprojektet möjliggör nu en utbyggnad av ett fibernätverk i Långstrand där det finns ett tillräckligt stort antal intresserade abonnenter. Nuvarande dataförbindelser i området har inte den tillräckliga kapacitet och snabbhet som krävs för att hushållen och företagen ska kunna följa med utvecklingen i samhället. Optisk fiberteknik är den enda realistiska tekniken som kan klara av den överföringshastighet som krävs. Ingen kommersiell teleoperatör är intresserad att utveckla optiska fibernät i området. Projektets mål är att möjliggöra att glesbygdens befolkning och företag i området följa den digitalisering som sker i samhället. Den primära målgruppen för projektet är den fasta befolkningen, företag och fritidsbosättningen i Långstrand. Övriga målgrupper är kommunens tjänsteleverantörer inom t.ex. hälsovård och åldringsvården, då kommunen vill ge befolkningen möjlighet att längre bo hemma och att minska kostnaderna för dessa tjänster. Räddningsverket, andra teleoperatörer, elbolagen, vägförvaltningen och övriga statliga instanser kan även räknas in i målgruppen. Projekter främjar en förbättrad datakommunikation och leder till en hållbar och effektiv kommunikationsinfrastruktur. Detta i sin tur ger den fasta befolkningen samma möjligheter som i tätorterna, förhindrar bortflyttningen och främja inflyttningen, ger möjlighet till distansarbete samt att de nuvarande företagens konkurrenskraft bibehålles. Detta kan ge nya möjligheter åt företagen och åstadkomma en sysselsättande effekt.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42086

Aloituspäivämäärä

01.03.2017

Loppumispäivämäärä

30.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt