Hanke
Kehittämishanke - 8139

Fiilis ja tekemisen meininki hanke

Enon Vanhusten Tuki ry

01.10.2016 - 26.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan kehittäminen. Joensuun maaseutualueen elävöittäminen ja yhteisöllisyyden lisääminen, sekä sosiaalikulttuurinen innostaminen. Kohderyhmänänä ovat yksittäiset kuntalaiset, yritykset, järjestöt ja yhdistykset, koulut ja kuntoutujat sekä kaupungin seutuopisto.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8139

Aloituspäivämäärä

01.10.2016

Loppumispäivämäärä

26.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt