Hanke
Kehittämishanke - 38061

FIN-GER-NET Still going on

PoKo ry

01.01.2017 - 03.04.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tämä kansainvälinen yhteistyöhanke pohjautuu kolmen Leader-ryhmän vuonna 2010 solmittuun ja vuonna 2015 päivitettyyn yhteistyösopimukseen. Ryhmät ovat kehittäneet alueidensa välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa edellisellä ohjelmakaudella kahden kansainvälisen kehittämishankkeen avulla. Hankkeilla on kyetty rakentamaan konkreettisia yhteyksiä yritysten, kehitysyhtiöiden, oppilaitosten, kylä- ja muiden maaseututoimijoiden sekä harrasteryhmien välille. Yhteistyö on noteerattu korkealle kaikilla kolmella alueella ja se on saanut myös puolueetonta tunnustusta ulkopuolisilta tahoilta. Tässä hankkeessa yhdessä määritetyiksi yhteistyön kohteiksi on nimetty seuraavat seitsemän osa-aluetta: 1) Oppilasvaihto 2) Harjoittelijavaihdon uusi toimintamalli 3) Nuorten pitäminen maaseutualueilla 4) Kulttuurivaihto 5) Matkailupaketit 6) Julkiset palvelut ja niiden vahvistaminen maaseutuympäristössä 7) Yritysyhteistyö ja työntekijävaihto Jokaisellle osa-alueille on määritetty omat määrälliset tavoitteensa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

38061

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

03.04.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt