Hanke
Kehittämishanke - 193695

Find your nature

Jyvässeudun 4H-yhdistys ry

30.04.2022 - 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Find your nature -hanke kehittää luonto- ja kalastusaiheen ympärille eri toimijat kokoavaa harrastustoimintaa Jyvässeudulla. Hankkeessa on tavoitteena luoda uudenlainen harrastustoiminta yhteistyössä paikallisten luonto- ja kalastusseurojen sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on harrastustoiminnan monipuolistaminen ja voimien yhteen saattaminen eri toimijoiden kanssa. Hankkeella kehitetään yhdistysten välistä yhteistyötä ja tiedon jakamista. Yhteistyö auttaa hankekumppaneita löytämään uusia innokkaita harrastajia. Hankkeen tavoitteena on olla luontoharrastusten pariin innostaja ja ohjaaja. Seurayhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet. 4H-yhdistys saa seuroista osaamista ja seurat saavat resursseja hankkia uusia jäseniä toimintoihinsa. Kansainvälinen yhteistyö tuo hankkeeseen mukaan uuden oppimisen toisesta kulttuurista ja lisää suvaitsevaisuutta. Kansainvälisyys innostaa monia uusia nuoria luonto- ja kalastusharrastuksen pariin. Niitäkin, jotka eivät ole aiemmin näitä harrastaneet. Hankkeessa luodaan uudenlaista yhdessä toteutettavaa harrastustoimintaa. Hankkeessa perustetaan luonto- ja kalastuskerhoja, -klubeja, -leirejä ja -retkiä. Hankkeella halutaan tuoda nuorille tietoa luonto- ja kalastusharrastamisen lisäksi muun muassa lähiruuan merkityksestä ilmastonmuutokseen ja omaan talouteen sekä terveyteen. Uudella luontoon sijoittuvalla harrastuksella saadaan apua nuorten mielenterveyshaasteisiin, niin korona- kuin myös digitalisaation aikana. Hankkeella tavoitellaan vastapainoa digikuormitukseen. Tuodaan mielenrauhaa ja rauhoittumista, mikä auttaa nuoria jaksamaan paremmin. Kohderyhmälle halutaan opettaa niin perhojen ja vaappujen tekemistä kuin kalastuksen taitoa, luonnossa retkeilyä ja ruuan laittoa siellä itse kalastamista kaloista ja itse poimimista marjoista. Hankkeella tuodaan nuorille tietoa luonnon arvoista, rikkauksista, uhkista, vieraslajeista, villiyrteistä ja kuinka luonto ja kalastus voivat olla oman 4H-yritystoiminnan aihe.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193695

Aloituspäivämäärä

30.04.2022

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt