Hanke
Kehittämishanke - 278732

FINLABEL-tiedonvälityshanke

FENNOPROMO Oy

- 30.08.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

FINLABEL-tiedonvälityshanke 1.8.2024 – 31.8.2025 tiedottaa maaseudun pienille ja keskisuurille elintarvikeyrityksille kansainvälisestä premium private label -markkinasta. Hanke toimii pilottihankkeena, joka ensimmäisenä elintarvikealalla nostaa esille premium private label-valmistuksen potentiaalin elintarvikeviennin kasvualueena. Hankkeen päätavoitteena on herättää yrityksiä huomaamaan tämän markkinan tarjoamat mahdollisuudet myös pienen kokoluokan elintarvikevalmistajille. Hanke tukee erityisesti korkean lisäarvon ja kestävän kehityksen mukaisten maaseudun tuotteiden pääsyä maailmalle. Alueellisesti hanke sijoittuu elintarvikevalmistuksen kärkimaakuntiin Pohjois-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle, Varsinais-Suomeen ja Uudellemaalle, joissa on valtakunnallisesti vertailtuna merkittävät tuotekehitysvalmiudet. Toiminnallaan hanke vauhdittaa maaseutuyritysten kansainvälistymistä, viennin lisäämistä ja ruoantuotannon kannattavuutta. Hanke pyrkii tuottamaan laajoja vientiosaamisen hyötyvaikutuksia ensisijaisesti kohdealueella, ja hankkeen jatkotoimenpiteinä koko maassa. Hankkeen toteutuksesta vastaa elintarvikeviennin asiantuntijayritys Fennopromo Oy yhteistyössä alan koti- ja ulkomaisen osaajaverkoston kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

278732

Loppumispäivämäärä

30.08.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Tiedonvälityshankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälityshanke

Hankeluonne

Alueiden välinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt