Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 193880

Fiskarstugan inflyttningsklar

Kaskö hembygds- och museiförening r.y.

13.03.2022 - 30.08.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Fiskarstugan har via gåvobrev kommit i föreningens ägo 2021. Stadsplanen i Kaskö kräver, att gamla byggnader inom stadsplaneområdet bevaras. Fastighetsägaren som ville bebygga tomten där stugan befann sig, tog därför kontakt med föreningen för att få stugan nermonterad och uppbyggd på museets gård. Stocktimran är daterad till 1839. Allt material som kunde bevaras togs tillvara för att stugan ska bli så intakt som möjligt. Gåvan emottogs av föreningen som samtidigt tog på sig uppbyggnadsarbetet och inredningen av byggnaden till fiskarstuga. I museibyggnaden finns i detta nu ett s.k. "Fiskarfamiljens rum" där det finns inredning för fiskarstugan. Då det här rummet töms skapas utrymme för en pigkammare i museet. Sådana fanns i borgarhemmen och museet representerar i mångt och mycket just ett sådant hem. Museibyggnaden är uppförd i början på 1850-talet för familjen Carl Daniel Renströms bruk. Målet med fiskarstugeprojektet är att lyfta fram byggnadsarvet, det kulturhistoriska arvet och den betydelsefulla fiskenäringen på den Österbottniska kusten. Det gäller inte enbart att ta fram byggnadsarvet utan samtidigt vill föreningen förmedla kunskap till ägare av gamla byggnader om den nuvarande godkända detaljplanen. Då förbättras möjligheterna att bevara den unika stadsplanen i Kaskö som är ritad av Carl Johan Cronstedt år 1767. Projektet ska genomföras främst under åren 2022-2023. Under första halvåret 2024 ska de sista åtgärderna avklaras, bl.a. inredningen så att fiskarstugan kan invigas under sommaren i samband med att föreningen firar sitt 50-årsjubileum.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

193880

Aloituspäivämäärä

13.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt