Hanke
Paikallinen kehittäminen - 292942

Fiskeskolan ( Finlands svenska 4H)

Svenska lantbrukssällskapens förbund rf

23.04.2024 - 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Fiskeskolan av Finlands svenska 4H är ett utbildningsprojekt för att stärka barn och ungas aktiva medborgarskap och kunskaper inom fiske, de blåa näringar. Genom Fiskeskolan förstärks de ungas kännedom om det lokala fiskebeståndet, främjas sjömanskap och höjer kunskapen kring hållbar fiskanvändning. Vårt hållbarhetsarbete med barn och unga inom 4H omfattas av vardagskunskap i vård av vattendrag, fiskevård samt allemansrätten till havs. Fiskeskolor ordnas av 4H-föreningarna på Kimitoön och i Pargas och når ut till ca 500 -1 000 barn och unga i Skärgårdshavets fiskerileaderområde. I Fiskeskolan ges barn och unga möjlighet till djupare förståelse och nya insikter i hållbart fiske genom exempelvis aktuell information om det lokala fisketillståndet, olika fiskarter samt praktiska övningar i hantering av olika fiskeredskap. Besök av yrkesfiskare och övningar i fiskevård bidrar till ungas bredare förståelse för fiskenäringen samt dess utmaningar och möjligheter. Aktiviteter kring tillredning och användning av fisk som råvara ökar barnens uppskattning för fisken samt fiskens väg från hav till bord. Fiskeskolan bidrar starkt till barn och ungas delaktighet och påverkan för såväl hållbar landsbygdsutveckling, som fiskerinäringens framtid. Finlands svenska 4H är en barn - och ungdomsorganisation samt är en autonom ekonomisk enhet inom Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF r.f.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

292942

Aloituspäivämäärä

23.04.2024

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Paikallinen kehittäminen

Alatoimenpide

3.1 Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Paikallinen kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Paikalliset kehittämishankkeet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt