Hanke
Kehittämishanke - 96568

FM i Mathantverk på Åland 2021

Ålands Landskapsregering

01.09.2019 - 30.12.2021

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

De nationella tävlingarna i mathantverk arrangeras med syfte att bevara och utveckla lokal matkultur, göra mathantverket känt och stimulera dess utveckling. Mathantverkarna motiveras i sitt arbete och inspireras att utveckla sina företag och produkter samtidigt som konsumenternas medvetenhet ökar. Kulturarvet bevaras och utvecklas och fler lokalproducerade produkter når marknaden. Mathantverket och dess produkter lyfter Åland som matdestination vilket möter besökares ökade intresse av att uppleva smaker och produktion på plats. Kunskap om mathantverk, lokala produkter, påverkan på miljön, eventproduktion, produktutveckling, marknadsföring, kommunikation och annat som relaterar till teman mathantverk och event delas och sprids på många nivåer i både små och stora nätverk.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

96568

Aloituspäivämäärä

01.09.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

19.2 Tuki Leader-hankkeelle

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Paikallinen kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt