Hanke
Kehittämishanke - 212440

Föreningsdialogen – Yhdistysdialogi

Kimitoöns kommun

01.11.2022 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kimitoöns kommunen strävar efter att aktivt utveckla sitt samarbete med de lokala föreningarna. Samarbetet bygger på fungerande kommunikation, aktivt stöd och gemensamma målsättningar. Projektets syfte är att fastställa föreningarnas aktuella behov, skapa utrymme för dialog, plattform för samverkan och hands-on stöd utgående från behoven. Projektet går i korthet ut på att skapa bättre förutsättningar för föreningarnas verksamhet, genom konkreta kunskapshöjande, motiverande och till dialog drivande åtgärder.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

212440

Aloituspäivämäärä

01.11.2022

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt