Hanke
Kehittämishanke - 271930

Forssan seudun hevosreittiverkoston kehittäminen – esiselvitys

Hippolis - Hevosalan Osaamiskeskus ry

- 29.11.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Forssan seutu kuuluu yhtenä Suomen hevosvoimaisimpiin alueisiin. Lisäksi täällä on luonto vahvana vetovoimatekijänä. Hevosmatkailun katsotaan olevan Suomessa nouseva ala ja se on tunnustettu myös Lounaplussan paikallisen kehittämisen painopisteenä. Kanta-Hämeen läheisyys pääkaupunkiseudun kanssa mahdollistaa jatkossa myös kansainvälisen ulottuvuuden. Hevosmatkailua ja -harrastamista varten tarvitaan kunnon reittiverkosto, jossa on turvallista kulkea hevosen kanssa, haitaten mahdollisimman vähän ympäristöä. Forssan seudun hevosreittiverkoston esiselvityksessä kartoitetaan 2000-luvun alussa seudulle tehty reitistö ja sen kunto. Lisäksi selvitetään edellytyksiä reitistön laajentamiseen muiden kuntien alueille. Huomioidaan myös alueen tapahtumajärjestäminen, kulttuuri ja historia (esimerkiksi Hämeen Härkätie, kansallispuistot, Ypäjän siittolanmäki kultturimaisemineen, Hevosopisto Oy, Suomen Hevosurheilumuseo ry ja Ypäjän Hevosystäväinseura). Lisäksi toteutetaan hankkeen alussa ja lopussa keskustelutilaisuus hevosyrittäjille ja -harrastajille reitistötarpeista sekä toteumasta. Valmistellaan aiheesta myös laajempi ELY-hanke reitistön parantamiseen, laajentamiseen, markkinointiin ja karttapaikkoihin saamiseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat hevosyrittäjät ja -harrastajat sekä alueen kunnat. Hyödynsaajina ovat jatkossa edellisten lisäksi alueen muut matkailuyrittäjät.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

271930

Loppumispäivämäärä

29.11.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt