Hanke
Kehittämishanke - 265727

Fransut tulevaisuuteen – osallistavasti fransukulttuurin elvyttäminen

Taito Keski-Pohjanmaa ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa mukana oleville prosessi on mahdollisuus oppia tuntemaan fransutekniikka ja perehtyä itselle merkitykselliseen elinympäristöön sekä lisää osallisuuden kokemuksia. Hankeemme laajentaa yhä useammalle henkilölle mahdollisuuden tutustua arvokkaaseen käsityötekniikkaan ja käytettäviin materiaaleihin. Lisäksi kehitämme perinteisten tuotteiden rinnalle uusia tuotteita, joiden valmistus myös ohjeistetaan, niin että niitä voidaan toteuttaa työpajoissa myös hankeen jälkeen. Työpajatuotteiden ideoinnissa ovat mukana erityisesti alueen nuoret. Hankkeessa huomioidaan tuotteen elinkaariajattelu ja sen toteuttaminen perinnetekniikassa. Hankkeessa käytetään mahdollisimman paljon tekniikkaan ja käyttötarkoitukseen sopivia materiaaleja sekä kiinnitetään tuotteen koko elinkaareen. Hankkeen aikana valmistunut aineisto on kenen tahansa aiheesta kiinnostuneen henkilön käytettävissä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

265727

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt