Hanke
FI Utvecklingsstöd - 268536

Fredagsträffar för seniorer

Kumlinge kommun

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Syfte Projektets huvudsakliga syfte är att engagera, informera och intressera äldre personer med olika slags program och gemensam måltid för att motverka ensamhet och öka de äldres sociala kontaktytor. En del av projektets innehåll syftar till att bredda de äldres kunskaper och färdigheter i vardagslivet medan en del av innehållet ska fungera i huvudsak som ett redskap för social samvaro. Med andra ord både nytta och nöje för ökad livskvalité. Målgrupp Projektet vänder sig till seniorer, dvs. pensionärer i allmänhet. Av Kumlinge kommuns knappt 300 invånare är drygt en tredje del pensionärer. De (ofta äldre och ensamboende) pensionärerna som riskerar att hamna utanför sociala sammankomster och har endast få kontaktytor ska vikas extra uppmärksamhet i början av projektet för att locka med dem. Mål Projektets mål är samla 10 seniorer på 20 Fredagsträffar under 2024, totalt 200 personers deltagande ungefär varannan vecka under vår- och höstterminen och därigenom skapa 700 timmar social samvaro! En kravlös samvaro med programinslag av både nytta och nöje är en bristvara för många äldre i dagens samhälle, där dels några år nyligen kantats av pandemins isolering och dels mångas släktingar bor allt längre borta. Effekter Projektets resultat torde kunna synas i ökad livskvalité för många äldre, men det är svårt att mäta. Nya eller bredare färdigheters effekt i vardagen är däremot lättare att mäta. Genom enkät till deltagare i slutet av projektet skall det gå att skapa en bild av projektets effekt för de äldre syn på Kumlinges bobarhet gällande trygghet och inkludering för seniorer. Om projektet har nått sitt syfte bör kommunen tillsammans med andra aktörer fundera över om verksamheten eller någon del av den kan bli bestående och i så fall med vilken finansieringsmodell.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma CAP27

Hankenumero

268536

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

FI Utvecklingsstöd

Alatoimenpide

FI Utvecklingsstöd

Toimenpiteen tyyppi

Utvecklingsstöd

Toimenpiteen tarkenne

FI Utvecklingsstöd

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt