Hanke
Kehittämishanke - 262034

GameX – tulevaisuus pelissä

Suupohjan Koulutuskuntayhtymä

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen taustalla on tarve tarjota yksilöllistä tukea nuorille koulutus- ja työuran löytämisessä sekä elämänhallintataitojen vahvistamisessa. Nykyään nuorten pelaaminen on merkittävä osa heidän elämäänsä, ja digitaaliset pelit voivat toimia välineenä nuorisotyössä. Pelit tarjoavat mahdollisuuden kontaktin luomiseen nuoriin heitä kiinnostavalla tavalla ja voivat edistää sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. Pelitoiminta voi myös lisätä motivaatiota, kehittää yhteistyö- ja tiimityötaitoja, harjoittaa ongelmanratkaisutaitoja, kehittää sosiaalisia taitoja, vahvistaa itsetuntoa ja oppia tietoteknisiä taitoja. Tämän hankkeen tavoitteena on yhdistää pelitoiminta osaamisen kehittämiseen luoden innovatiivisen tavan tukea nuoria monipuolisesti ja tehokkaasti. Toiminta-alue, kohderyhmä: Hankkeen toiminta-alueena on Leader Suupohjan toiminta-alue. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat tukea motivaation löytämiseen, sosiaalisten taitojen kehittämiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja tietoteknisten taitojen oppimiseen. Hankkeen tavoitteena on: Motivoida nuoria aktiiviseen osallistumiseen koulutukseen ja ryhmätoimintaan. Kehittää yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Edistää ongelmanratkaisutaitoja ja kriittistä ajattelua. Kehittää sosiaalisia taitoja ja vahvistaa itsetuntoa. Tarjota mahdollisuus oppia tietoteknisiä taitoja pelaamisen avulla. Ehkäistä syrjäytymistä ja tarjota mielekästä toimintaa maaseudulla asuville nuorille. Toimenpiteisiin kuuluvat pelialan yhteistoimintatilat, säännölliset peliryhmät, pelialan tapahtumat, turvalliset tilat, monipuoliset toimintamuodot, workshopit ja E-sport-maailman tutkiminen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

262034

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt