Hanke
Kehittämishanke - 107533

Genius Loci -matkailukirjanen kulttuuriperintöreiteistä

Jyväskylän yliopisto

01.03.2020 - 30.03.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Keski-Pohjanmaan maaseudulle ja maaseutumaisille alueille sijoittuvista Genius Loci -kulttuuriperintöreiteistä ja -paikkakertomuksista tehdään matkailua ja kotiseututietoa palveleva ja vahvistava noin 80-sivuinen matkailukirjanen (tai vihkonen). Kolmikielisellä Genius Loci -sivustolla (http://geniusloci.chydenius.fi) julkaistuista käsikirjoituksista ja paikkakertomuksista editoidaan kirjasen (tai vihkosen) henkeen sopivat suomenkieliset tekstikokonaisuudet valokuvineen ja karttoineen. Matkailukirjaseen sopivia reittejä ovat Pappilareitti, Wirkkaloiden taiteilijapolku, Hylkyreitti, Eskolan metsärata, Metsän aarteiden ja vartijoiden reitti, Tuohi-Antin maantie, Soivien kivien kyläreitti ja Rautareitti. Reittikokonaisuuksiin voidaan liittää myös muita Genius Loci -sivustolla olevia yksittäisiä paikkakertomuksia, jos ne tuovat lisäarvoa matkailun näkökulmasta. Matkailukirjaseen laaditaan ja editoidaan myös tiivistelmät Genius Loci -sivuston ruotsin- ja englanninkielisistä teksteistä. Kirjanen suunnitellaan graafisesti kiintoisan näköiseksi. Painos on noin 1000 kappaletta ja kirjasia jaetaan kulttuuriperintöreittien kohteisiin ilmaisjakelua varten. Kirjasen historiatekstit, tarinat, valokuvat ja kartat sekä Genius Loci -sivuston virtuaalitodellisuus tukevat toisiaan alueellisen matkailun ja kotiseututietoisuuden vahvistamisessa. Genius Loci -sivustolla on vieraillut kesäkuusta 2014 lähtien lähes 30 000 erillistä kävijää.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

107533

Aloituspäivämäärä

01.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.03.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt