Hanke
Kehittämishanke - 180047

GEOfood ja Kraaterijärven GEOpark

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

31.12.2021 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Pohjanmaan Järviseudun alueen kattava Kraatterijärvi GEOpark on vasta kehittymässä ja GEOfood -ajattelu on alkuvaiheessa. Esiselvityshanketta tarvitaan selvittämään alueen yrittäjien kiinnostus ja mahdollisuudet GEOfoodin toteuttamiseen. Esiselvityshankkeella selvitetään mitä tarpeita alueella on ja mikä olisi kehittämisen oikea muoto. Hankkeessa kootaan aktiivinen ja innostunut yrittäjien sekä yhteistyökumppaneiden verkosto, joka sitoutuu yhdessä kehittämään alueen vetovoimaisuutta. Esiselvityshankkeen tavoite on valmistella tarvittava tieto ja osaaminen varsinaisen hankkeen hakemiseen ja toteuttamiseen. Hankkeessa kartoitetaan alueelta ravintoloita sekä muita ruokapalveluja tuottavia toimijoita, joilla on mahdollisuus rakentaa GEOfood-kriteerejä täyttäviä GEOmenuja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

180047

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt