Hanke
Kehittämishanke - 174060

GEOfood – lähiruokaa ja geologista perintöä

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.12.2021 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

GEOfood-brändin kehittäminen ja käyttöönotto luo yrityksille uusia ansaintamahdollisuuksia uusien tuotteiden ja markkinointikanavien ansiosta. Brändi monipuolistaa ja kehittää Lauhanvuori – Hämeenkangas Geoparkin matkailutarjoomaa ja kasvattaa alueen vetovoimaa matkailijoiden silmissä. Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark -alueen ruokaketjun toimijoiden mukaan haasteena on, että ruoan hankintaketjussa tiedetä, mistä paikallisia raaka-aineita saa. GEOfood-brändi auttaa vahvistamaan tuottajien, ravintoloiden ja kauppojen yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on määritellä ja tuotteistaa GEOfood-brändiä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geoparkin alueella viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Tuotteistamista tehdään pohjautuen alueen ruokaperinteisiin sekä tehtyyn tieteelliseen taustatyöhön. Tavoitteena on lisätä ympärivuotisen geopark-matkailun vetovoimaisuutta niin kotimaisten kuin ulkomaalaisten asiakkaiden keskuudessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

174060

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt