Hanke
Kehittämishanke - 113891

Green Care Savo

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.12.2019 - 26.09.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Green Care on luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja terveyttä. Pohjois-Savossa Green Care –palveluja on syntynyt vähitellen erilaisten matkailuyritysten ja ratsastustallien yhteyteen, mutta alan tunnettuus on vielä heikkoa. Green Care Savo –yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä Green Care –palvelujen tunnettuutta Pohjois-Savon alueella, luoda uusia palvelukokonaisuuksia sekä tiivistää alalla toimivien yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden osaamista Green Care –palvelujen hankinnasta ja vaikutuksista. Hankkeen aikana muodostetaan yritysten välisenä yhteistyönä uusia Green Care –palvelukokonaisuuksia ideoimalla, sanoittamalla ja kuvittamalla. Luotavat palvelut testataan, hinnoitellaan ja niille luodaan laadun ja turvallisuuden asiakirjat. Uusien palvelujen tuotteistaminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden eli julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

113891

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

26.09.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.3 Mikroyritysten yhteistyö

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt