Hanke
Kehittämishanke - 9037

Green Care-tiedonvälityshanke Satakunnassa

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2015 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Green Care-tiedonvälityshanke Satakunnassa kerätään ja levitetään tietoa Green Care -toiminnan mahdollisuuksista kehittää uutta ja olemassa olevaa liiketoimintaa sekä aktivoidaan yrittäjiä hyödyntämään Green Caren mahdollisuudet. Hankkeessa aktivoidaan ja vahvistetaan myös Green Care -yrittäjien ja -kehittäjien verkostoja Satakunnassa. Hankkeen kohderyhmänä ovat Satakunnan maaseutualueiden virkistys- ja hyvinvointipalveluja tarjoavat yrittäjät, hoivapalveluiden, kuntoutuksen ja aktivoivan sosiaalityön yrittäjät sekä kasvatus- ja sosiaalipedagogisia palveluita tarjoavat yrittäjät. Tiedottaminen tavoittaa myös kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnoista vastaavat henkilöt. Hankkeen toimenpiteitä ovat erilaiset seminaarit, infot, Green Care Satakunta-kotisivujen perustaminen, julkaisut ja verkostapaamiset. Hankkeen toimialue on Satakunta ja toteuttaja on Satakunnan ammattikorkeakoulu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9037

Aloituspäivämäärä

01.11.2015

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt