Hanke
Kehittämishanke - 13654

Green Care tunnetuksi Etelä-Pohjanmaalla!

Helsingin Yliopisto

01.03.2016 - 17.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Green Care tarkoittaa luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia ennalta ehkäisevänä tai kuntouttavana toimintana. Väestön ikääntyminen ja julkisten palvelujen yksityistäminen ovat nostaneet esiin Green Care-toiminnan tarjoamat mahdollisuudet sekä palveluiden kehittämiseen että uudelle liiketoiminnalle. Ala on kuitenkin uusi ja osittain vielä toimijoille tuntematon. Kehittämistyön kannalta on olennaista Green Care:n mahdollisuuksien tuominen laajempaan tietoisuuteen. Samoin tarvitaan käytännön kokeiluita ja toimintakonsepteja, jotta teemaa pystytään viemään osaksi olemassa olevia palveluita sekä kehittämään uusia. Hankkeen tavoitteena on edistää Green Care-toimintaa ja sen toimintaedellytyksiä Etelä-Pohjanmaalla. Toiminnan aktivoinnin kautta tavoitteena on tukea palveluiden kehittymistä, edistää alan yrittäjyyttä sekä tuoda osaltaan uusia ratkaisuja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen ja palvelumuotojen kehittämiseen. Hankkeessa tehdään Green Care -toimintaa tunnetuksi mahdollisille ostajatahoille, asiakkaille sekä potentiaalisille palvelun tarjoajille; tuetaan toiminnan ja tuotteiden kehittymistä organisoimalla 4 käytännönläheistä kehittämisalustaa, joissa toimintamalleja ideoidaan yhteistyössä; lisätään alueen toimijoiden tuntemusta Green Care -toiminnan perusteista ja laadusta toteuttamalla laatutietoiskuja; tuodaan alueen toimijoille alan olemassa olevaa kansainvälistä tietoa ja luodaan linkkejä eteläpohjalaisten ja kansainvälisten toimijoiden välille sekä toimitaan linkkinä kansallisen Green Care -kehittämisen ja alueellisten toimijoiden välillä. Hankkeen käytännön toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen eri kokonaisuuteen: 1)tiedotus ja tunnettuuden lisääminen, 2) palvelukonseptien kehittymisen tukeminen ja 3) verkostojen luominen ja kehittäminen. Hanke toteutetaan 1.3.2016-31.03.2018 välisenä aikana yhteistyössä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Sedu Aikuiskoulutuksen kesken.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13654

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

17.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.9 Hyvinvointimaatilojen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt