Hanke
Kehittämishanke - 39728

Green Care – yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2017 - 31.07.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteina on löytää Lapin alueen Green Care -toimintaan liittyvät kehittämistarpeet ja kehittämisen mahdollistavat tekijät sekä aktivoida kehittämisestä kiinnostuneet mukaan Green Care -kehitystyöhön. Tavoitteena on myös synnyttää uusia yrittämisen mahdollisuuksia, kehittämisideoita sekä toimijakumppanuuksia mm. hyvinvointi-, matkailu-, taide- ja kulttuuri- sekä maa- ja metsätalous- ja luonnonvara-alan yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Kehittämistarpeiden kartoittamiseksi ja toimijoiden yhteen saattamiseksi kerätään tietoa haastattelemalla eri alojen yrittäjiä ja muita toimijoita. Muutosten tuomien mahdollisuuksien esiin nostamiseksi myös sote- ja maakuntauudistuksen, matkailun ja luonnonvara-alan toimintaan liittyviä toimijoita ja organisaatioiden edustajia haastatellaan. Haastatteluiden tulokset viedään eri toimialojen edustajista koottuun työryhmään edelleen työstettäviksi. Työryhmän jäsenet nostavat esiin lisää tarpeita sekä toteutettavat toimijoiden ja tietojen yhteen saattamista. Haastatteluissa ja työryhmässä nousevat esiin kehittämistarpeet ja -kohteet. Työpajatyöskentelyssä hyödynnetään näitä tietoja, joita edelleen työstetään palvelumuotoilun menetelmillä kohti uutta kehittämistoimintaa, kuten uusia palveluita, yhteistyömahdollisuuksia ja tki-toimintaa, joilla tuetaan yritysten kehittymistä. Hankkeen tulokset viedään julkaisuun. Lisäksi aktivoidut toimijat pohjustavat yhteistä jatkokehittämistoimintaa. Tuloksena syntyy myös sähköinen karttapohja Lapin alueen Green Care-toimijoista, yrittäjistä ja palveluista, joiden avulla Green Care -toiminnan tunnettuutta ja kumppanuuksien syntymistä voidaan edistää. Hankkeen tulokset vaikuttavat Green Care -palveluiden kehittymiseen, yritystoiminnan ja työllisyysmahdollisuuksien lisääntymiseen. Tulokset vaikuttavat myös kumppanuuksien syntymiseen erityisesti niiden toimialojen toimijoiden välille, joilla aikaisempaa vakiintunutta yrittäjien välistä yhteistyötä ei vielä ole ollut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

39728

Aloituspäivämäärä

01.08.2017

Loppumispäivämäärä

31.07.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.9 Hyvinvointimaatilojen kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt