Hanke
Kehittämishanke - 198612

Green Economy Nordic

Metsänhoitoyhdistys Kihniö-Parkano ry

22.03.2022 - 11.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa metsänomistajien ja metsäammattilaisten vaihtoa, missä 5 henkilöä tutustuu käytännön metsätalouteen ja ympäristöasioihin Ruotsissa ja saa samalla kielikylpyä ruotsalaisesta metsäsanastosta ja tiivistää yhteistyötä paikallisiin metsänomistajiin. Hankkeen tavoitteena on lisätä metsänomistajien, metsäasiantuntijoiden ja muiden metsissä toimivien osaamista tutustumalla toimintatapoihin käytännön tasolla metsien käyttöön ja lainsäädännöstä tuleviin ohjeisiin Ruotsissa. Naapurimaamme Ruotsi on hyvä kohde perehtyä, koska metsätalouden harjoittaminen on samankaltaista metsissä ja puunkorjuussa. Hankkeen tavoitteena on tiedon lisääminen perehtymällä käytännön metsätaloutta ohjaavaan säädäntöön tutustumalla paikalliseen metsätalouteen, metsätaloudessa huomioon otettavaan luonnonsuojelulakeihin ja vapaaehtoisiin metsien suojeluohjelmiin kuten Suomessa käytössä olevat Metso- ja Helmi- suojeluohjelmat sekä metsien sertifioinnin kriteereihin ja niiden toteuttamiseen. Hankkeessa toteutetaan kaksi opintoretkeä Ruotsiin vuonna 2022 ja metsäseminaari Suomessa 2023 sekä ammatillinen vaihto/työpaikkatutustuminen ryhmien välillä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

198612

Aloituspäivämäärä

22.03.2022

Loppumispäivämäärä

11.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt