Hanke
Kehittämishanke - 205061

Haapamäki – muistojen ja matkailun rautatiekylä/kehittäminen

Keuruun museosäätiö sr

19.06.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Haapamäki on yksi Suomen perinteisistä rautatiekeskuksista. Se oli 1880–1970-luvuilla yksi maan keskeisistä risteysasemista. Rautatiekulttuuri on luonut vahvan leiman koko Haapamäen kylän ja yhteisön kehitykseen ja vaiheisiin. Rautatieläisyys koskettaa vielä nykyäänkin haapamäkeläisten omia kokemuksia tai juuria. Hankkeessa nostetaan Haapamäen rautatiekulttuuria esille, elävöitetään sitä ja hyödynnetään sitä paikallisena pitovoima- ja matkailun vetovoimatekijänä. Hankkeen pontimena on vaurioitunut pienoisrautatie, joka kunnostetaan erillisellä investointihankkeella. Hanke edistää paikalliseen rautatiekulttuuriin perustuvan identiteetin ja yhteisöllisyyden rakentamista ja nostaa haapamäkeläisille tärkeää kulttuuriperintöä myös matkailijoiden ja eri ikäisten, uusien asukkaiden saavutettavaksi. Hankkeessa toteutetaan historianäyttely Haapamäen Wanhalle pienoisrautatien yhteyteen, luodaan näyttelyesite, rakennetaan rautatiehistorian opetuspaketti kouluille sekä avataan digitaalinen, yhteisöllinen muisteluportaali.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

205061

Aloituspäivämäärä

19.06.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt