Hanke
Kehittämishanke - 32135

Haavesilta

Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys ry

01.08.2016 - 01.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

LounaisSuomen rannikon tiepengerinventoinnissa todettiin, että Haavaisten saaren ja Tuppiluodon välinen silta tiepenkereineen estää virtauksia ja osaltaan edesauttaa ympäristön tilan huononemista. Sillä todettiin olevan huomattavat sekä paikalliset että laajaalaiset ympäristövaikutukset. Nykyinen silta on vain kaksi metriä leveä ja pohja matala joka näin estää veden vaihtumisen tiettyinä aikoina lähes kokonaan. Haavaisten Vesiensuojeluyhdistys haluaa osallistua uuden sillan suunnitteluun, koska suunnitelmassa olisi otettava huomioon ympäristövaikutukset ja minimoitava sillan aiheuttamat haitat. Tuppiluodontie on yksityistie, ja tien hoitokunnan kanssa on alustavasti sovittu yhteistyöstä sillan uusimisessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

32135

Aloituspäivämäärä

01.08.2016

Loppumispäivämäärä

01.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt