Hanke
Kehittämishanke - 95676

Haittapetojen vähentäminen Rauman saaristossa

Rauman Metsästysseura r.y.

05.05.2019 - 11.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Monen saaristolintulajin yksilömäärän väheneminen on paljolti aiheutunut vieraslajeiksi luettavien minkin ja supikoiran voimakkaasta runsastumisesta. Lintumäärien väheneminen on heikentänyt mahdollisuuksia sekä suurten harrastajajoukkojen lintutarkkailuun että myös metsästykseen. Hankkeessa organisoidaan laaja minkkien ja supikoirien esiintymisen ilmoittamisjärjestelmä. Ilmoitusten perusteella hakijaorganisaation jäsenet ryhtyvät toimiin haittaeläimen hävittämiseksi. Hankkeessa jaetaan myös yleistä informaatiota ko. haittapedoista ja niiden vaikutuksesta luontoon ja metsästykseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

95676

Aloituspäivämäärä

05.05.2019

Loppumispäivämäärä

11.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt