Hanke
Kehittämishanke - 17459

Hakkuutähteen ja hakkeen uudet käyttökohteet

Centria-ammattikorkeakoulu Oy

02.05.2016 - 03.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Startti hakkuutähteeseen ja hakkeeseen perustuvaan uuteen liiketoimintaan Keski-Pohjanmaalla. Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa uusia hakkuutähteeseen ja hakkeeseen pohjautuvia tuotteita, luoda liiketoimintamalleja ja hankintaketjumalleja, joita hyödyntämällä voidaan käynnistää uutta metsään perustuvaa liiketoimintaa sekä suorittaa tuoteideoihin liittyvät teknis-taloudelliset arvioinnit tuotelaadun, koostumuksen ja taloudellisen kannattavuuden ja toteutettavuuden näkökulmasta. Näin toimien pitkäaikaistavoitteina on nostaa metsätalouden taloudellista kannattavuutta, edistää uusien elinkeinojen syntymistä biotalouden ympärille ja kehittää yritysten osaamista, kilpailukykyä ja kannattavuutta. Toimenpiteinä tehdään selvitys raaka-aineen alueellisesta saatavuudesta, esikäsittelyn tarpeesta ja jo olemassa olevista hakkuutähteen ja hakkeen muuhun kuin energiakäyttöön perustuvista tuotteista ja tuotantomenetelmistä. Lisäksi yhdessä alkutuottajien, yrittäjien ja hanketoimijoiden kanssa kehitetään ja jatkojalostetaan uusia tuoteideoita ja suunnitellaan ideoiden hyödyntämiseen perustuvat liiketoimintamallit. Tuloksina tuotetaan ja koostetaan metsäalan alkutuottajille ja yrittäjille kohdistettu ohjekirjanen, jossa avataan toiminta- ja tuotemahdollisuuksia arvoketjussa metsästä jalostetuksi tuotteeksi. Ohje antaa perustietoa yhtäältä raaka-aineen hankinnasta ja esikäittelystä metsässä sekä toisaalta markkinoilla jo olemassa olevista tuotteista ja tuoteideaselvityksistä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17459

Aloituspäivämäärä

02.05.2016

Loppumispäivämäärä

03.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt