Hanke
Kehittämishanke - 272720

Hållbara vattenlösningar för Åbolands skärgård

PBI Stiftelsen - PBI Foundation sr

- 29.09.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Projektets målsättning är att öka kunskapen om och skapa faktabaserat underlag om hållbara vattenlösningar för Åbolands skärgård och ge konkreta förslag hur detta kunde verkställas med lämpliga verksamhets- och affärsmodeller. Detta uppnås genom att kartlägga vad är olika användares behov, behov av hållbara vattenlösningar, identifiera alternativa tekniska lösningar och deras estimerade kostnader. På basis av detta analyseras alternativa sätt att organisera vattenförsörjning och avloppsvattenreningen i skärgården på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Projektet fokuserar specifikt på områden i skärgården som inte är kopplade till kommunalteknik. Projektets primära nyttodragare är enskilda fastighetsägare, byasamhällen samt lokala företagare som kan erbjuda byggnation och drift av vattenlösningar. Projektet utförs av PBI Stiftelsens experter under tidsperioden 05/2024-03/2025.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

272720

Loppumispäivämäärä

29.09.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Kaupungin kehysalue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt