Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 100556

Hallinportti Ilmailumuseon perusparannus 1

Lentotekniikan Kilta ry

09.05.2019 - 19.08.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on varmistaa Hallinportti Ilmailumuseon museotoiminnan jatkuvuus. Nykyiseen museoalueeseen kuluu kolme rakennusta, jotka omistaa Lentotekniikan Kilta: kirjastorakennus, museorakennus ja kaarihalli. Vuosien varrella tehtyjen melko suppeiden korjaustoimenpiteiden vuoksi edessä on suuri korjausvelka, mitä nyt pyritään pienentämään kahdella peräkkäisellä hankkeella. Tämä ensimmäinen hanke kohdistuu kirjasto- ja museorakennukseen. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

100556

Aloituspäivämäärä

09.05.2019

Loppumispäivämäärä

19.08.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt